sfeer

Therapie bij kinderen: problemen met houding of (senso)motoriek


 1.  wat doet een kinderoefentherapeut?
 2. sensomotoriek
 3. therapie
 4. informatie voor leerkrachten in intern begeleiders 


1. Wat doet een kinderoefentherapeut?

Met een basis in de oefentherapie wordt kinderoefentherapie natuurlijk gegeven aan kinderen met klachten of problemen aan het bewegingsapparaat.

Denk hierbij aan

-  nek- en/of rugproblemen (o.a. scoliose)

-  spanningshoofdpijn

-  moeite met (leren) lopen door standsafwijkingen in de benen

-  klachten aan spieren of gewrichten door sporten

Door de specialisatie kinderoefentherapie worden deze oefeningen, waar mogelijk, gegeven in spelvorm. De lessen zijn individueel en aangepast aan het niveau van het kind. Zie voor meer informatie over de oefentherapie Cesar ook de pagina van mijn collega Monique van de Molen, link dan naar "volwassenen" .

2. Sensomotoriek

Daarnaast kunnen kinderen in aanmerking komen voor therapie bij problemen op het gebied van de sensomotoriek. Wanneer een kind moeite heeft met het aanleren van vaardigheden, veel valt, onhandig is, maar bijvoorbeeld ook concentratieproblemen heeft, zou er sprake kunnen zijn van een onvoldoende ontwikkelde sensomotoriek.

Hierdoor kan een kind in de klas soms niet goed meekomen, of mag hij of zij in een groep kinderen niet meedoen of wordt als laatste gekozen.Een kind kan hier onzeker door worden, waardoor het nog minder bewegingservaring opdoet en er kan een negatief zelfbeeld ontstaan. Het staat tevens de ontwikkeling op school in de weg als hij/zij niet vaardig genoeg is om het aangeboden niveau aan te kunnen.

Sensomotorische problemen kunnen onder meer herkend worden als:

 • het kind onhandig overkomt, dingen omstoot of laat vallen
 • niet gericht een bal kan gooien en vangen of schoppen
 • moeite heeft met schrijven of knutselen
 • laat heeft leren fietsen
 • valt of struikelt
 • moeite heeft met links-rechtscoördinatie of ruimtelijke oriëntatie
 • snel afgeleid is, veel dingen tegelijk opmerkt
 • overgevoelig is voor kriebelende kleding, klontjes in het eten, (plotselinge) aanraking

U kunt middels de signaleringslijst (klik hier, of ga naar "artikelen") bekijken of uw kind of uw leerling een motorisch probleem heeft.

Wanneer u als ouder of leerkracht één of meerdere bovenstaande problemen herkent of twijfels heeft bel of mail dan gerust voor overleg.

Vergoeding

Voor vergoeding van de zorgverzekeraar heeft u geen verwijzing meer nodig van de arts, maar wordt door de zorgverzekeraars wel gewenst. De huisarts kan bovendien een inschatting maken of sensomotorische therapie of kinderoefentherapie voor uw kind zinvol is.

Bij de kinderoefentherapeut wordt er eerst een onderzoek gedaan, afhankelijk van de hulpvraag is dit een lichamelijk onderzoek (bij klachten of problemen van het bewegingsapparaat), een motorisch onderzoek (bij moeite met aanleren vaardigheden) en/of een sensomotorisch integratieonderzoek (bij moeite met concentreren of overgevoeligheid) of een combinatie hiervan.

Na dit onderzoek volgt een advies en eventuele behandeling.

2. Therapie

Allereerst wordt gevraagd naar de hulpvraag: wat is het meest belangrijk om te verbeteren.

Hoe duidelijker de hulpvraag, hoe gerichter, en dus korter de behandeling.

De lessen worden individueel gegeven en de duur van de totale behandeling is afhankelijk van aard van de problemen en de voortgang van de ontwikkeling. Wanneer alleen een pengreep veranderd moet worden is de therapie slechts enkele lessen.

Omdat veel kinderen met problemen op het gebied van houding en sensomotoriek wat onzeker zijn geworden, wordt er indien dat nodig is aandacht gegeven aan het (herstellen van een) positief zelfbeeld en worden oefeningen op een speelse manier gegeven, met weinig competitie-elementen.

Hierdoor komen de kinderen over het algemeen graag.

Thuis zal er ook geoefend moeten worden om het geleerde te automatiseren. De nadruk ligt op een positieve beleving. Hierdoor wordt het kind zekerder, en zal daardoor weer meer zelf gaan ondernemen wat natuurlijk goed is voor de motoriek, de conditie en de houding. Het doel is dat een kind weer mee kan doen op het motorische niveau van zijn of haar klas- en/of leeftijdsgenoten. Net als bij het aanleren van andere vaardigheden geldt dat veel oefenen sneller resultaat geeft.

Er is in de praktijkruimte veel materiaal om de lessen aantrekkelijk te maken, en voor de kinderen die dat leuk vinden kan er een sticker verdiend worden. Het doel is dan ook om een kind met een goed gevoel de deur uit te laten gaan, waarbij hij of zij wat nieuws heeft geleerd of iets wat moeilijk was makkelijker gaat. Actief meedenken van kind en ouders om te werken aan een gezamelijk doel wordt zeer gewaardeerd.

Zie voor meer informatie: www.kinderoefentherapie.nl Een andere leuke site is: www.cesar-therapie.nl/kinderen 

3. Informatie voor leerkrachten en intern begeleiders:

Wanneer u informatie wilt kunt natuurlijk bellen of mailen (contactpagina), dit mag ook over een specifiek probleem van een kind in de klas. Wij zullen proberen u zoveel mogelijk op weg te helpen met tips of adviezen. Voor twijfels over de motoriek kunt u een signaleringslijst invullen. U kunt daar onderzoeken of het probleem van motorische aard is.

Er kan ook binnen uw school een lezing of workshop worden gegeven. Samen met een collega kinderoefentherapeut hebben we bijvoorbeeld een presentatie over schrijven, speciaal voor mensen in het onderwijs. Ook kunnen we een observatie op school doen om het motorisch niveau van een groep, of meerdere groepen te inventariseren en een handelingsplan opmaken zodat de leerkracht kinderen met een motorische achterstand beter kan begeleiden.

Neem hiervoor contact op met Ellen Veenhuizen.

Plezier in bewegen staat voorop!