Therapeutisch paardrijden

Klik hier voor een onderzoek over dit onderwerp, met zeer positief resultaat. 

Kinderoefentherapie met een paard of pony als hulp bij de ontwikkeling van kinderen.

           

Algemeen

Een paard of pony kan kinderen en volwassenen met een beperking uitdagen om meer te bewegen, meer initiatief te nemen en zelfvertrouwen op te bouwen. Hierdoor doe je meer bewegingservaring op, waardoor, met behulp van oefeningen op en/of samen met de pony, de ontwikkeling van motorische vaardigheden en verbetering van de houding sneller verloopt.

Het stimuleren van bijvoorbeeld balans, coördinatie, spierspanningsregulatie en ruimtelijk inzicht verloopt beter als deze gecombineerd worden aangeboden. Er is een nauw verband tussen leren door waarnemen en de ontwikkeling van de lichamelijke vaardigheden (perceptuel learning, ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget).

Meer zintuigen dan in een behandelruimte kunnen worden gestimuleerd wanneer je met een pony loopt of op een paard of pony zit. Gehoor, tast, reuk, gezicht, maar ook het vestibulair bewustzijn (het ervaren van zwaartekracht en balansverstoringen in het evenwichtsorgaan) en de proprioceptie (het ervaren van beweging in spieren en gewrichten). Door te oefenen op, met en naast een paard of pony ervaart het kind deze stimuli waardoor het bewust wordt van houdingsveranderingen.

Behandeling

Net als bij therapie in een behandelruimte wordt gestart wordt met een vraaggesprek waar de hulpvraag wordt opgesteld. In het onderzoek dat volgt wordt de oorzaak van het probleem gezocht. Naar aanleiding daarvan wordt een behandeldoel en een behandelplan opgesteld. Dit wordt met u besproken.

Afhankelijk van de hulpvraag kan de behandeling volledig op zorgboerderij Blommendal worden gegeven, of er worden afwisselend afspraken gemaakt in de praktijk in Nieuwland en op de zorgboerderij.

Kinderen leren geen paardrijden. Oefeningen zijn gericht op het ontwikkelen van een gecoördineerd, stabiel en dynamisch bewegingspatroon waardoor kinderen stabieler worden en soepeler gaan bewegen. Omdat ze zich lekkerder gaan voelen, zullen ze meer zelf gaan uitproberen. Deze bewegingservaring zorgt voor sneller ontwikkelen en leren.

Het aantal behandeling is afhankelijk van de complexiteit van het probleem, maar er kan wel vooraf een schatting worden gegeven.

Voor wie?

Oefentherapie te paard kan succesvol toegepast worden bij vrijwel alle oefentherapeutische indicaties.
Een allergie voor paarden is de enige contra indicatie.
Oefentherapie te paard kan ook een nieuwe start zijn voor een kind dat weerstand tegen reguliere therapie heeft ontwikkeld. Het kind moet wel affiniteit met paarden hebben.

Bij welke problemen is oefentherapie te paard vooral zinvol?

  • Lichamelijke beperkingen (CVA, cerebrale parese, spieraandoeningen, gewrichtsafwijkingen etc.)
  • Balansproblemen (bijvoorbeeld ingezakte houding, veel vallen, niet stil kunnen zitten, ataxie)
  • Coördinatieproblemen (bijvoorbeeld onhandigheid, dingen omstoten, tegen anderen aan botsen,)
  • Problemen met ruimtelijk inzicht en/ of oog-handcoördinatie
  • Motorische achterstand, bijvoorbeeld ten gevolge van DCD,  ASS, PDD-NOS, AD(H)D, dyslexie. Bij dyslexie wordt er een behandelprogramma gegeven gericht op het stimuleren van de samenwerking van beide hersenhelften. Dyslexie wordt uiteraard niet verholpen, maar de coördinatieproblemen kunnen wel worden verminderd.
  • Motorische achterstand door te weinig bewegingservaring, bijvoorbeeld door ziekte of onzekerheid 

Door wie?

De oefentherapie te paard wordt gegeven door Ellen Veenhuizen. Zij is sinds 1989 oefentherapeut Cesar, en sinds 1993 kinderoefentherapeut. Zij begeleidt mensen met motorische beperkingen, jongeren met lichamelijke klachten en ruiters in het verbeteren van hun houding (zie Oefentherapie voor ruiters). Door nascholing (o.a. sensomotorische integratietherapie, waarnemen en behandelen vanuit een sensomotorisch perspectief en ruitertraining) zijn behandelingen zo veel mogelijk evidence based.

Overige informatie

locatie

De oefentherapie te paard wordt gegeven op zorgboerderij Blommendal (Stoutenburg).

Op zorgboerderij Blommendal komen kinderen, jongeren en volwassenen die buiten de school/ het arbeidsproces vallen om diverse redenen. Therapeutisch paardrijden is hier alleen mogelijk voor kinderen en volwassenen die zelfstandig kunnen lopen. 

Meer informatie kunt u vinden op   www.zorgboerderijblommendal.nl

verwijsbrief

Voor de behandeling heeft u een verwijsbrief voor oefentherapie van de huisarts nodig, en bij chronische aandoeningen een verwijzing van de specialist. Soms moet er een machtiging worden aangevraagd.

Verzekering:

Behandelingen worden vrijwel altijd vergoed door de verzekeraar. Raadpleeg uw polis voor de dekking (voor oefentherapie) bij uw zorgverzekeraar. 

En verder:

Voor de administratie hebben wij bij de eerste afspraak een identiteitsbewijs en het pasje van de zorgverzekeraar nodig.

In het belang van de behandeling kan het nodig zijn om advies en/of gegevens op te vragen bij andere disciplines waar u of uw kind in behandeling is. Dit gebeurt echter niet zonder uw toestemming. Tijdens de eerste afspraak wordt u gevraagd hiervoor toestemming te geven.

U kunt voor overleg contact opnemen met Ellen Veenhuizen. Dit kan via de contactpagina, of door te bellen naar 06-15083341.

 

 

Contact


  • Home
  • Therapie te paard