Scoliose

 

In de leeftijd van ongeveer 10-16 jaar kan de wervelokom een scheefgroei ontwikkelen. Dit noemen we een scoliose. Wanneer hier niet op tijd aandacht aan wordt besteed, kan dat klachten geven. Dit kan in de vorm van rugpijn, nekpijn of bewegingsbeperkingen zijn, maar ook ademhalingsproblemen en buikpijn kunnen worden veroorzaakt door een scheefstand in de rug. 

Als een schoolarts, huisarts of orthopeed deze scheefstand constateert geeft hij of zij advies over de behandeling. Dit hangt samen met de ernst van de afwijkende stand van de wervelkolom. In elk geval is veel oefenen zeer belangrijk. Hierdoor blijven de spieren de rug ondersteunen en kunnen gespannen rugspieren leren ontspannen. Ook balans en coördinatie moeten op een hoog niveau blijven om de houding zo recht mogelijk te houden. 

In Amersfoort is orthopeed mw. H Sonneveld gespecialiseerd in behandeling van scoliose. Zij geeft aan dat tijdige signalering zeer belangrijk is.

Citaat van orthopeed Mw. Sonneveld:

"Het is erg jammer dat er nog zoveel kinderen op mijn spreekuur komen met een forse scoliose, terwijl ze eigenlijk al zijn uitgegroeid. Zij komen dan vaak al in aanmerking voor een operatieve behandeling. Zouden ze eerder, voor de groeispurt, al zijn door verwezen dan zou een behandeling met oefentherapie en/of brace nog mogelijk zijn geweest. Er is dan nog vaak sprake van een kleine bocht die door de omgeving nog niet wordt gesignaleerd maar met de eenvoudige buktest al wel gezien kan worden. De buktest is een hele simpele test , makkelijk uit te voeren en goed geschikt voor vroeg-diagnostiek zodat er op een vroeger tijdstip behandeling kan worden ingezet en uiteindelijk operatieve behandeling minder vaak nodig zal zijn."

 

Oefentherapeuten zijn opgeleid om deze problemen te behandelen, en werken daarbij volgens de richtlijn van de beroepsvereniging VvOCM. Ellen heeft bij PMSC de 3D opleidingen voor scoliose, SI bekkenklachten en de stabilisatietraingen gevolg en blijft op de hoogte van de scoliosebehandelingen via congressen van de Maartenskliniek en Universiteit Maastricht.

   

Klachten ten gevolge van groei

Kinderen en jongeren groeien snel. Hierdoor komt er veel belasting te staan op spieren en gewrichten. Dit kan pijn en bewegingsbeperkingen veroorzaken.

Ook verandert de houding, zeker jongeren zitten vaak niet lekker in hun vel door alle veranderingen. Het trainen van spieren en veranderen van houding heeft dan ook tot gevolg dat je anders overkomt. Een oefentherapeut wijst kinderen en jongeren hierop, en leert ze een gezond en actief bewegingspatroon aan. 

 

Project Rug in de Groei

Dit project is gestart door collega's in Weert omdat zij merkten dat ze kinderen in de praktijk zagen met vaak al ernstige klachten.

Wat houdt het project Rug in de groei in?

We onderzoeken kinderen op scheefgroei van de wervelkolom volgens een checklist. Hiervoor is scholing gevolgd, o.a. bij Maastricht UMC en door jarenlange ervaring. Het doel is uiteindelijk alle kinderen van groep 8 uit Amersfoort te onderzoeken. Door deze gratis screening worden vroegtijdig groeiproblemen opgespoord om zo rugproblemen en ingrijpende behandelingen in het ziekenhuis te voorkomen.

Kinderen worden bijna niet meer op scoliose gecontroleerd door de GGD. Omdat scoliose vaak rond een leeftijd van 11-12 jaar begint en dan nog goed te behandelen is, dat wil zeggen zonder ingrijpende maatregelen zoals het dragen van een brace en/of operatie, hebben wij die verantwoordelijkheid overgenomen.

Wil jij op een basisschool een gratis screening laten doen? Neem contact op voor meer informatie.

Kijk ook op www.rugindegroei.nl voor meer informatie.