SOLK

Wat is Solk?

SOLK staat voor "somatisch onvoldoende verklaarde klachten".

Somatische betekent "lichamelijk". Het gaat dus om lichamelijke klachten die niet kunnen worden verklaard door een medische oorzaak, klachten die langer duren dan gebruikelijk, die niet overgaan, die in de loop van de tijd erger worden, zich uitbreiden naar andere delen van het lichaam of die steeds wisselen.

Een verklaring kan gevonden worden in stress en alledaagse zorgen, hoewel dat niet altijd even duidelijk is voor degenen die te maken hebben met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. 

De klachten zijn bekend onder verschillende syndroom namen: hyperventilatie, spanningshoofdpijn, nekpijn, whiplash syndroom, CANS, chronisch vermoeidheidssyndroom, fybromyalgie, overspanning, burn out, prikkelbarde darmsyndroom en (lage) rugpijn.

De huisarts of specialist komt tot de constatering SOLK wanneer er een langere periode verschillende klachten bestaan, waarbij door medisch onderzoek geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden. 

Ongebrip

Onverklaarbare klachten hebben vaak grote gevolgen voor iemands leven. Ze beïnvloeden niet alleen iemands lichamelijk welzijn, maar ook het geestelijk welzijn en de omgeving. Zowel het persoonlijk leven als het werkende bestaan kan er ernstig door verstoord worden. Mensen met deze klachten worden vaak geconfronteerd met onbegrip doordat de klachten niet zichtbaar of objectief meetbaar zijn. Dit kan ertoe leiden dat er veel energie gaat zitten in het laten uitvoeren van medische onderzoeken op zoek naar een verklaring.

De aanpak van SOLK

Uit onderzoek blijkt dat een gecombineerde behandeling van lichaam en geest het meest effectief is bij aanhoudende SOLK. 

De bij SOLKNET aangesloten psychosomatische therapeuten bieden een dergelijke gecombineerde behandeling. Ze slaan een brug tussen lichaam en geest en brengen de lichamelijke klachten in verband met psychosociale (stress) factoren. Dit kunnen zowel factoren zijn die de klachten uitlokken als in stand houden. Het kunnen ook factoren zijn die iemand kwetsbaar maken voor SOLK.

Factoren die de klachten uitlokken kunnen stressvolle levensgebeurtenissen zijn, zoals echtscheiding, ziekte of ontslag. Ook kleinere alledaagse zorgen kunnen klachten uitlokken. Hierbij kan gedacht worden aan grote werkdruk, conflict of alle mogelijke alledaagse zorgen.

Factoren die de klachten in stand houden of zelfs verergeren kunnen te maken hebben met hoe je als persoon omgaat met de klachten , angst of boosheid vanwege de klachten of een niet gezond omgaan met problemen of emoties.

Factoren die iemand kwetsbaar maken voor SOLK kunnen bepaalde karakter trekken zijn zoals perfectionisme, maar ook een negatief zelfbeeld. SOLKNET therapeuten zijn er in gespecialiseerd om samen met de cliënt de achterliggende oorzaken van de klachten op te sporen en aan te pakken.

Methodieken

De SOLK behandeling bestaat uit een combinatie van:

*    Gesprekstherapie, met als doel achterliggende problemen helder te krijgen, deze te verwerken, op te lossen of beter te hanteren.

*    Uitleg over SOLK en de wisselwerking tussen lichaam en geest.

*    Interventies uit de cognitieve gedragstherapie om beter grip te krijgen op eigen gedachten, gevoelsleven en gedrag en zo problemen beter te kunnen hanteren. 

*    Therapeutisch lichaamswerk, in de vorm van adem- en ontspanningsoefeningen, mindfulness, hartcoherentie en expressieoefeningen. Hierdoor leert u weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.

 

Door gebruik van bovenstaande methodieken leert u klachten te verminderen, verhelpen en voorkomen. Dit leidt tot meer veerkracht en een betere regie over het eigen leven, waardoor terugval wordt voorkomen.