Chronische pijn

U ervaart pijn.

Wanneer deze pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor uw dagelijks funktioneren.
In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee. 
U vraagt zich misschien af  " hoe ga ik met pijn om , waar doe ik wel / niet goed aan ".

De oefentherapeuten Cesar / Mensendieck die aangesloten zijn bij het landelijk Netwerk Chronische Pijn werken volgens een behandelwijze speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn.

De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat u zien hoe ù zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan, waardoor u weer grip krijgt op uw eigen leven.

Een combinatie van fysieke en mentale oefeningen worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. De oorzaken van uw pijn, hoe u de pijn ervaart en hoe u hiermee omgaat, worden in kaart gebracht., de oefentherapeut is als het ware uw coach. Samen met uw therapeut stelt u haalbare doelen op en met de door u gestelde doelen gaat u aan de slag.

Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn.

Voor de een betekent dit "normaal leven en werken", voor de ander "beter omgaan met spanningen". Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden, dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden.

Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert, dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u uw dagelijkse aktiviteiten weer kunt oppakken, zodat u - en niet uw pijn - uiteindelijk weer uw leven bepaalt.

De uitgangspunten van de Acceptance en Commitment Therapie, de ACT ,  kunnen deel uit maken van de behandeling.

Na 3 maanden worden de resultaten met u besproken, vindt overleg plaats met uw verwijzer en wordt de behandeling zonodig aangepast. 

Wellicht heeft u vragen over de behandeling van chronische pijn door oefentherapeuten of zoekt u algemene informatie over chronische pijn.

U kunt met uw vragen bij ons terecht.

Meer informatie tevens op de website www.netwerkchronischepijn.nl

Hieronder twee informatiefilmpjes over Chronische Pijn.

Klik hier:   Hoe werkt pijn in je brein? 

 

 

Contact


  • Home
  • Chronische pijn