Scoliose en Kyfose

In de leeftijd van ongeveer 10-16 jaar komt er vaker dan op andere leeftijden een scheefstand met draaiing van de rug voor. Dit noemen we scoliose. Bij meisjes komt het vaker voor, bij jongens zien we in deze leeftijd vaker een buiging ("kyfose") ontstaan. Beide aandoeningen kunnen verergeren, en wanneer hier niet op tijd aandacht aan wordt besteed geeft dat op den duur pijnklachten en een scheve of kromme houding. Ook wordt de wervelkolom minder flexibel. Uiteindelijk kunnen ook buikpijn en ademhalingsklachten ontstaan.

Buktest

Lang niet altijd ziet een (school) arts deze standsafwijking, simpelweg omdat er niet meer op onderzocht wordt. Met een eenvoudinge test ( de buktest) is de wervelkolom goed te observeren en kunnen afwijkingen ondekt worden. Bij CesarAmersfoort maken we gebruik van de pedi-scoliometer. Neem voor een eenmalige screening en advies dus gerust contact op. Wij, als oefentherapeuten, vinden het erg belangrijk dat houdingsproblemen vroeg in de groei ontdekt worden.

Behandeling

Door een goed onderzoek kunnen de verschillende problemen in kaart worden gebracht. Zo nodig wordt het advies gegeven om een rontgen foto te laten maken. Bij het UMC is ook een rugecho mogeijk. Daarna is veel oefenen en corrigeren van de houding in het dagelijks leven tijdens de groei enorm belangrijk. Behandeling is altijd in het 3 dimensionale vlak omdat een scoliose niet alleen een zijwaartse bocht heeft, maar ook een draai maakt. Door gericht en vaak oefenen kan verergering voorkomen worden en zullen klachten verminderen. Kracht, balans en coördinatie worden, naast dagelijkse houdingen en bewegingen getraind. Behandelingen zijn altijd gericht op de persoonlijke omstandigheden van het kind en is ook tijdens het dragen van een brace erg zinvol. Uitleg en motivatie om te gaan oefenen zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling omdat de jongeren soms tijdens de hele groeifase dagelijks moeten oefenen. 

Door een ruime ervaring en regelmatige na- en bijscholing is de scoliose en kyfose behandeling bij CesarAmersfoort een belangrijke specialisatie.  

Project Rug in de Groei

Dit project is gestart door collega's in Weert omdat zij merkten dat ze kinderen in de praktijk zagen met vaak al ernstige klachten.

Wat houdt het project Rug in de groei in?

We onderzoeken kinderen op scheefgroei van de wervelkolom volgens een checklist. Hiervoor is scholing gevolgd, o.a. bij Maastricht UMC en door jarenlange ervaring. Het doel is uiteindelijk alle kinderen van groep 8 uit Amersfoort te onderzoeken. Door deze gratis screening worden vroegtijdig groeiproblemen opgespoord om zo rugproblemen en ingrijpende behandelingen in het ziekenhuis te voorkomen.

Kinderen worden bijna niet meer op scoliose gecontroleerd door de GGD. Omdat scoliose vaak rond een leeftijd van 11-12 jaar begint en dan nog goed te behandelen is, dat wil zeggen zonder ingrijpende maatregelen zoals het dragen van een brace en/of operatie, hebben wij die verantwoordelijkheid overgenomen.

In Amersfoort wordt deze screening ondersteund door Mw. H. Sonneveld, orthopeed in Meander MC.

Citaat van orthopeed Mw. Sonneveld:

"Het is erg jammer dat er nog zoveel kinderen, voornamelijk meisjes, op mijn spreekuur komen met een forse scoliose terwijl ze eigenlijk al zijn uitgegroeid. Zij komen dan vaak al in aanmerking voor operatieve behandeling. Zouden ze eerder, voor de groeispurt, al zijn doorverwezen dan zou een behandeling met oefentherapie en/of brace nog mogelijk zijn geweest. Er is dan vaak nog sprake van een kleine bocht die door de omgeving niet wordt gesignaleerd maar met de eenvoudige buktest al wel gezien kan worden. De buktest is een hele simpele test, makkelijk uit te voeren en goed geschikt voor vroeg-diagnostiek zodat er op een vroeger tijdstip behandeling kan worden ingezet en uiteindelijk operatieve behandeling minder vaak nodig zal zijn. "

Wil jij op een basisschool een gratis screening laten doen? Neem contact op voor meer informatie.

Kijk ook op www.rugindegroei.nl voor meer informatie.