Psychosomatische Oefentherapie

UIT BALANS

Een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Wij kunnen daardoor uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. De psychosomatisch oefentherapeut kan u helpen lichaam en geest weer in balans te brengen.


STRESS MOET AAN EN UIT KUNNEN

Stress, wij hebben er dagelijks mee te maken. Er is niets aan de hand als wij ons er goed bij voelen. Stress is zelfs gezond. Wij hebben het nodig om goed te kunnen presteren, onszelf te motiveren en het beste uit onszelf te halen. Stress wordt ongezond wanneer wij stress niet afwisselen met ontspanning en herstel. Oftewel stress moet aan en uit kunnen.Zodra er sprake is van teveel of langdurige stress, dreigt gevaar dat lichaam en geest zich onvoldoende herstellen, met als gevolg lichamelijke en/of psychische klachten en verminderde prestaties. Hoe meer wij uit balans raken en onze kracht verliezen, hoe meer signalen van stress wij afgeven.

PSYCHOSOMATISCHE KLACHTEN

Enerzijds kunnen wij stress psychisch ervaren. Bijvoorbeeld wanneer onze concentratie vermindert, wij prikkelbaar worden, gaan piekeren of problemen hebben met slapen. Anderzijds kunnen wij stress ook meer lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en problemen met de ademhaling. Vaak is het een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Wij spreken dan van psychosomatische klachten. Ook de manier waarop we tegen een klacht aankijken of hoe we met problemen omgaan kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten. Wij noemen dit een ineffectieve klacht- of probleemhantering, ook wel ineffectieve copingstijlgenoemd.

INTEGRALE AANPAK

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen wal en schip. Daar waar het gemengde ( lichamelijke en psychosociale ) problematiek betreft, is de psychosomatisch oefentherapeut bij uitstek bekwaam deze klachten te behandelen. De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek. Dit wordt integrale aanpak genoemd.

De psychosomatisch oefentherapeut reikt u nieuwe en verrijkende mogelijkheden aan om uw klacht, uw leven en uw gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken. De psychosomatische oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. Samen met u gaat de therapeut op zoek naar de oorzaak van uw klachten.

De behandeling bestaat uit:

  • Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen, deze te verwerken, indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren.
  • Cognitieve gedragstherapie, waardoor u meer inzicht krijgt in uw gedachten, emoties en handelen en leert er beter mee om te gaan.
  • Therapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspannings-, adem- en aandachtstraining en expressieoefeningen leert u weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.


HERKENT U MEERDERE VAN ONDERSTAANDE SIGNALEN VAN STRESS, DAN IS DE PSYCHOSOMATISCHE OEFENTHERAPIE WELLICHT IETS VOOR U.

Lichamelijke symptomen van stress

Aanhoudende moeheid, slaapproblemen, gespannen nek, schouder- of armspieren, spanningshoofdpijn, lage rugpijn, misselijkheid, maag-darmstoornissen,verminderde weerstand, pijn/druk op de borst, hartkloppingen, benauwdheid, duizeligheid, verhoogde bloeddruk.

Psychische symptomen van stress

Niet meer tot rust komen, gejaagdheid, concentratievermindering, vergeetachtigheid, piekeren, besluiteloosheid, prikkelbaarheid, irritatie, somberheid, angst, niet meer kunnen genieten, lusteloosheid, desinteresse, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen.

Gedragsmatige symptomen van stress

Minder presteren, meer fouten maken, chaotisch gedrag, uitbarstingen van woede of huilbuien, bijna ongevallen, meer roken, overmatig alcoholgebruik, toegenomen gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen, vermijden van sociale contacten.

 

Voor meer informatie www.psychosomatische oefentherapie.nl

Contact


  • Home
  • Psychosomatiek